ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΑΠΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ, ΟΤΑΝ ΣΥΓΧΩΡΕΙ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

78 από 105

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: