ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ, Ή, Η ΑΠΟΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΑΤΙΜΩΣΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

70 από 105

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: