ΦΙΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΨΥΧΗ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

7 από 105

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: