ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΦΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΝ ΚΑΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΠΑΡΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΑ ΓΕΝΝΟΥΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

65 από 105

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: