Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ, ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΘΕΩΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

49 από 105

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: