ΑΔΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤ' ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

22 από 105

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: