ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

19 από 105

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: