ΜΕΡΙΚΑ ΟΝΤΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΝΑ ΥΠΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ Ή, ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

101 από 105

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: