ΟΠΟΙΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΤΡΙΔΑ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

7 από 21

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: