ΟΣΟΙ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΑΠ' ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΜΕΣΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΔΙΚΟΙ, ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

3 από 21

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: