ΕΙΔΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΚΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΑΚΟΜΑ ΦΛΟΓΕΡΑ, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ, ΣΕ ΣΤΟΜΑ ΚΟΡΑΚΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

19 από 21

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: