ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΟΗΤΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ

9 από 13

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: