Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΔΟΝΗΣ, ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ - ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ

12 από 13

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: