Ο ΣΟΦΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΝΙΚΟΣ, ΓΙΑΤΙ Ο ΚΥΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ - ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ

Σελίδα Ιστορικού: ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ

2 από 9

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: