ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΤΟ ΝΑ ΚΑΚΟΛΟΓΙΕΤΑΙ, ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟ - ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

5 από 44

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: