Η ΑΡΕΤΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΟΥΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

39 από 44

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: