ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ, ΤΑ ΚΑΚΑ ΑΙΣΧΡΑ - ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

32 από 44

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: