ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΑΝΤΙΜΑΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΛΙΓΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΠΑΡΑ ΛΙΓΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ - ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

28 από 44

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: