Η ΑΡΕΤΗ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ - ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

17 από 44

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: