ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΒΩΜΟΣ ΚΑΚΩΝ - ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ

9 από 26

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: