Η ΑΝΔΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ - ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ

14 από 26

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: