ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Ο ΚΥΚΛΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

59 από 62

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: