ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΡΜΟ, ΤΟ ΨΥΧΡΟ, ΤΟ ΞΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΓΡΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΣΤΟ ΑΛΛΟ - ΖΗΝΩΝ Ο ΕΛΕΑΤΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΖΗΝΩΝ Ο ΕΛΕΑΤΗΣ

2 από 4

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: