ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΙ. ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΝΝΟΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΣΗΜΑΣΙΕΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ - ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ

18 από 25

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: