ΑΡΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΠΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - ΜΕΝΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΜΕΝΩΝ

2 από 2

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: