ΤΟΝ ΕΝΔΟΞΟ ΘΑΝΑΤΟ Η ΦΥΣΗ ΕΔΩΣΕ ΣΑΝ ΧΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΝΑΡΕΤΟΥΣ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

44 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: