Η ΜΕΝ ΤΕΧΝΗ ΜΑΚΡΑ Ο ΔΕ ΒΙΟΣ ΒΡΑΧΥΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

2 από 13

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: