ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑ, ΜΙΚΡΟ Ή, ΜΕΓΑΛΟ, ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΘΗΚΕ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

12 από 13

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: