ΜΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΖΩΗ, ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΣΥΧΝΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

23 από 123

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: