image ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Χαιρώνεια Βοιωτίας
περ. 45 – 120 μ.Χ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο σπουδαιότερος από τους αρχαίους Έλληνες λογογράφους. Γεννήθηκε στη Χαιρώνεια της Βοιωτίας το 46 μ.Χ. και πέθανε εκεί στα 127. Σπούδασε φιλοσοφία στην Αθήνα. Ταξίδεψε στην Αλεξάνδρεια και στην Ρώμη, όπου έμεινε πολύ καιρό, και σχετίσθηκε με την Αυλή του Τραϊανού, για να γίνει αργότερα δάσκαλος του αυτοκράτορα Αδριανού. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, απέκτησε τα αξιώματα του άρχοντα και ιερέα του Πυθίου αγώνων. Έγραψε 85 έργα, από τα οποία τα σπουδαιότερα είναι οι «Παράλληλοι Βίοι» και οι υπό τον τίτλο «Ηθικά» πραγματείες του. Το πρώτο είναι βιογραφίες επισήμων Ελλήνων και Ρωμαίων, γραμμένες με θελκτικό και διδακτικό ύφος, πολύτιμες για τα ιστορικά στοιχεία που προσφέρουν.

ΕΡΓΑ

  ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
 • Σόλων – Ποπλικόλας
 • Θεμιστοκλής – Κάμιλλος
 • Θησεύς – Ρωμύλος
 • Λυκούργος – Νουμάς
 • Περικλής – Φάβιος Μάξιμος
 • Γάιος Μάρκιος – Αλκιβιάδης
 • Αριστείδης – Μάρκος Κάτων
 • Πελοπίδας – Μάρκελλος
 • Άγις, Κλεομένης – Τιβέριος, Γάιος Γράκχοι
 • Αιμίλος – Τιμολέων
 • Δίων – Βρούτος
 • Κίμων – Λεύκολλος
 • Πύρρος – Μάριος
 • Φιλοποίμην – Τίτος Φλαμινίνος
 • Νικίας – Κράσσος
 • Φωκίων – Κάτων
 • Αλέξανδρος – Καίσαρ
 • Δημοσθένης – Κικέρων
 • Λύσανδρος – Σύλλας
 • Αγησίλαος – Πομπήιος
 • Σερτώριος – Ευμένης
 • Δημήτριος – Αντώνιος
 • Άρατος – Αρτοξέρξης
 • Γάλβας – Όθων
 • ΗΘΙΚΑ
 • Περί παίδων αγωγής
 • Πως δει τον νέον ποιημάτων ακούειν
 • Περί του ακούειν
 • Πώς αν τις διακρίνοιε τον κόλακα του φίλου
 • Πώς αν τις αίσθοιτο εαυτού προκόπτοντος επ’ αρετή
 • Πώς αν τις υπ’ εχθρών ωφελοίτο
 • Περί πολυφιλίας
 • Περί τύχης
 • Περί αρετής και κακίας
 • Παραμυθητικός προς Απολλώνιον
 • Υγιεινά παραγγέλματα
 • Γαμικά παραγγέλματα
 • Επτά σοφών συμπόσιον
 • Περί δεισιδαιμονίας
 • Βασιλέων αποφθέγματα και στρατηγών
 • Αποφθέγματα Λακωνικά
 • Τα παλαιά των Λακεδαιμονίων επιτηδεύματα
 • Λακαινών απφθέγματα
 • Γυναικών αρεταί
 • Συναγωγή ιστοριών παραλλήλων Ελληνικών και Ρωμαϊκών
 • Περί της Ρωμαίων τύχης
 • Αίτια Ρωμαϊκά
 • Αίτια Ελληνικά
 • Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής Α,Β
 • Πότερον Αθηναίοι κατά πόλεμον ή κατά σοφίαν ενδοξότεροι
 • Περί Ίσιδος και Οσίριδος
 • Περί του ει του εν Δελφοίς
 • Περί του μη χράν έμμετρα νυν την Πυθίαν
 • Περί των εκλελοιπότων χρηστηρίων
 • Ει διδακτόν η αρετή
 • Περί ηθικής αρετής
 • Περί αοργησίας
 • Περί ευθυμίας
 • Περί φιλαδελφίας
 • Περί της εις τα έγγονα φιλοστοργίας
 • Ει αυτάρκης η κακία προς κακοδαιμονίαν
 • Περί του πότερον τα ψυχής ή τα σώματος πάθη χείρονα
 • Περί αδολεσχείας
 • Περί πολυπραγμοσύνης
 • Περί φιλοπλουτίας
 • Περί δυσωπίας
 • Περί φθόνου και μίσους
 • Περί του εαυτόν επαινείν ανεπιφθόνως
 • Περί των υπό του θείου βραδέως τιμωρουμένων
 • Περί ειμαρμένης
 • Περί του Σωκράτους δαιμονίου
 • Περί φυγής
 • Παραμυθητικός προς την γυναίκα
 • Συμποσιακών
 • Ερωτικός
 • Ερωτικαί διηγήσεις
 • Περί του ότι μάλιστα τοις ηγεμόσιν δει τον φιλόσοφον διαλέγεσθαι
 • Προς ηγεμόνα απαίδευτον
 • Ει πρεσβυτέρω πολιτευτέον
 • Περί του μη δειν δανείζεσθαι
 • Πολιτικά παραγγέλματα
 • Περί μοναρχίας και δημοκρατίας και ολιγαρχίας
 • Βίοι των δέκα ρητόρων
 • Συγκρίσεως Αριστοφάνους και Μενάνδρου επιτομή
 • Περί της Ηροδότου κακοηθείας
 • Περί των αρεσκόντων φιλοσόφοις φυσικών δογμάτων
 • Αίτια φυσικά
 • Περί του εμφαινομένου προσώπου τω κύκλω της Σελήνης
 • Περί του πρώτως ψυχρού
 • Πότερον ύδωρ ή πυρ χρησιμώτερον
 • Πότερα των ζώων φρονιμώτερα, τα χερσαία ή τα ένυδρα
 • Περί του τα άλογα λόγω χρήσθαι
 • Περί σαρκοφαγίας Α,Β
 • Πλατωνικά ζητήματα
 • Περί της εν Τιμαίω ψυχογονίας
 • Επιτομή του περί της εν τω Τιμαίω ψυχογονίας
 • Περί Στωικών εναντιωμάτων
 • Ότι παραδοξότερα οι Στωικοί των ποιητών λέγουσιν
 • Περί των κοινών εννοιών προς τους Στωικούς
 • Ότι ουδέ ηδέως ζην εστίν κατ’ Επίκουρον
 • Προς Κολώτην
 • Ει καλώς είρηται το λάθε βιώσας
 • Περί μουσικής